Kdo jsme

Jsme poradenská skupina butikového typu, která pod značkou GPP & Co poskytuje specializované právní služby a služby compliance a interního auditu ve všech oblastech regulace kapitálového trhu, platebního styku, ochrany dat a ochrany osobních dat, jakož i prevence praní špinavých peněz.

Našimi klienty jsou přední české či zahraniční finanční instituce, včetně úvěrových institucí, obchodníků s cennými papíry, investičních společností a fondů, platebních institucí, institucí elektronických peněz či zprostředkovatelů finančních služeb, jakož i fintechové a kryptoměnové společnosti.
 

Naše služby

V rámci subjektů ze skupiny GPP & Co Vám rádi poskytneme asistenci zejména při:

obstarávání licencí, registrací, souhlasů a jiných povolení nezbytných k poskytování finančních a kryptoměnových služeb;

zastupování v řízeních vedených Českou národní bankou, v řízeních před Finančním arbitrem a Finančním analytickým úřadem, zastupování v navazujících a souvisejících soudních řízeních;

komunikaci s Českou národní bankou, Finančním arbitrem a Finančně analytickým úřadem nebo zahraničními orgány dohledu;

poradenství při přípravě vnitřních předpisů finančních institucí a kryptoměnových společností;

nastavení a revizi AML/CFT procesů;

externím zajištění funkce compliance a interního auditu;

přípravě vzorové smluvní dokumentace, včetně přípravy a revize obchodních podmínek;

přípravě obchodních smluv či jiné dokumentace v souvislosti s podnikatelskou činností na finančním trhu;

právní analýze a posuzování sporných otázek v souvislosti s podnikatelskou činností finančních institucí a kryptoměnových společností;

poradenství při poskytovánífinančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií, blockchainu a kryptoměn;

monitorování legislativy a jejích změn;

kontrole a následné úpravě řídicího a kontrolního systému;

poradenství v oblasti postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců finančních institucí, včetně otázek týkajících se podmínek pro jmenování těchto osob do funkce;

nastavení vnitřních procesů a produktů, včetně projektové implementace nových regulatorních požadavků na finanční instituce a kryptoměnové společnosti;

školeních a dalším vzdělávání Vašich pracovníků v regulatorní oblasti.

NÁŠ TÝM

Jsme skupina odborníků s dlouholetou praxí v oblasti právních služeb, compliance, auditu a řízení právních rizik ve finančních institucích. Naši právníci v minulosti působili nejen v předních advokátních kancelářích, finančních institucích a fintechových společnostech, ale taktéž v České národní bance, Ministerstvu financí a Evropské centrální bance.

Známe tedy nejen prostředí finančního trhu, ale i legislativní praxi a praxi orgánů dohledu. Máme zkušenosti s řízením velkých a na českém trhu ojedinělých projektů pro finanční instituce. Efektivně propojujeme regulatorní požadavky a business našich klientů. Vždy hledáme efektivní a praktické řešení.

 Matěj je zkušeným advokátem se specializací na fúze a akvizice, občanskoprávní a obchodněprávní záležitosti a právo IT/IP. Své zkušenosti získal v předních českých advokátních kancelářích a v České národní bance. Má výjimečné výsledky v oblasti poskytování právních služeb pro významné investiční a bankovní skupiny, nemovitostní, logistické a automotive společnosti.

Matěj Auxt

 Tomáš započal profesní dráhu na Ministerstvu financí ČR, kde se převážně zabýval přípravou legislativy související s řešením bankovních krizí. V roce 2015 absolvoval půlroční stáž v sekci finančního práva Evropské centrální banky. Je jedním ze spoluautorů komentáře k zákonu o bankách. Před nástupem do GPP & Co byl vedoucím právního oddělení Odboru regulace finančního trhu České národní banky se zaměřením na oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, řešení krizí na finančním trhu a AML.

Tomáš Cuník

 

Zoltán má dlouhodobé zkušenosti s regulací finančního trhu z České národní banky, přední české komerční banky a jako vedoucí oddělení compliance v investiční společnosti. Zoltán se specializuje na oblast kapitálového trhu, investování a investičních fondů, regulace veřejné nabídky a prospektů a oblasti AML.

Zoltán Gyalog

 
Jarmila se specializuje v oblasti regulace poskytování investičních služeb, kolektivního investování, distribuce pojištění a zneužívání trhu. Své zkušenosti získala na Ministerstvu Financí České republiky, útvaru regulace kapitálového trhu a jako interní auditor a compliance officer v jedné z největších bank v České republice. Je také spoluautorkou komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Jarmila Pilková

 

Samuel RauchfussSamuel je advokátním koncipientem, který se věnuje oblasti regulace kapitálového trhu, včetně AML, ESG, transakčnímu právu souvisejícímu s investicemi investičních fondů, jakož i právní stránce kryptoměn.

Samuel Rauchfuss

 
Karina je právní asistentkou se zkušenostmi v oblasti regulace platebního styku a investování do investičních fondů.

Karina Rybaková

 

Samuel RauchfussAleš má dlouhodobé zkušenosti s působením na kapitálovém trhu a s investicemi do nemovitostních aktiv. Před nástupem do GPP & Co. pracoval jako hlavní expert dohledu a kontroly kapitálového trhu v České národní bance, právník oddělení investic v Kanceláři finančního arbitra a investiční makléř u investičního zprostředkovatele se zaměřením na akcie. Aleš má zároveň zkušenosti jako investiční manažer a správce nemovitostního portfolia.

Aleš Soural

 

Dan ThamDaniel je zkušeným advokátem specializujícím se na obchodní právo, IT/IP právo a právo ochrany osobních údajů. V rámci své kariéry se podílel na poskytování právních služeb předním subjektům v oblasti e-commerce, fintech a telco v České republice a oblasti střední a východní Evropy. V GPP & CO má na starosti vedení projektů v oblasti ochrany osobních údajů a související problematiky.

Daniel Thám

 

František Vinopal


František se zaměřuje na oblast regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií, platebních služeb, elektronických peněz a kryptoměn. Zkušenosti získával na Ministerstvu financí ČR, v přední české bance a jako vedoucí právník a compliance officer v českých i zahraničních fintech společnostech. V GPP & Co má na starost vedení regulatorních projektů ve vztahu oblasti poskytování platebních služeb, kryptoměn a AML problematiky.

František Vinopal

 

Top