Naše služby

V GPP advokátní kancelář s.r.o. Vám rádi poskytneme asistenci zejména při:

obstarávání licencí, registrací, souhlasů a jiných povolení nezbytných k poskytování finančních a kryptoměnových služeb;

zastupování v řízeních vedených Českou národní bankou, v řízeních před Finančním arbitrem a Finančním analytickým úřadem, zastupování v navazujících a souvisejících soudních řízeních;

komunikaci s Českou národní bankou, Finančním arbitrem a Finančně analytickým úřadem nebo zahraničními orgány dohledu;

emisi cenných papírů, včetně zajištění jejich přijetí k obchodování na Burze cenných papírů Praha;

přípravě vnitřních předpisů finančních institucí a kryptoměnových společností;

přípravě vzorové smluvní dokumentace, včetně přípravy a revize obchodních podmínek;

přípravě obchodních smluv či jiné dokumentace v souvislosti s podnikatelskou činností na finančním trhu;

provádění právních analýz a posuzování sporných otázek v souvislosti s podnikatelskou činností finančních institucí a kryptoměnových společností;

poradenství při poskytování finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií, blockchainu a kryptoměn;

nastavení vnitřních procesů a produktů, včetně projektové implementace nových regulatorních požadavků na finanční instituce a kryptoměnové společnosti;

dalších souvisejících právních službách.Top