Naše služby

V GPP s.r.o. Vám rádi poskytneme asistenci zejména při:

monitorování evropské i tuzemské legislativy finančního trhu a jejich změn;

kontrole a následné úpravě řídicího a kontrolního systému;

nastavení a revizi AML/CFT procesů;

externím zajištění funkce compliance a interního auditu;

školeních a dalším vzdělávání Vašich pracovníků v regulatorní oblasti.Top