Compliance a interní audit.

Prostřednictvím společnosti GPP s.r.o. Vám v rámci této služby externě zajistíme činnosti compliance či interního auditu, případně dodatečné kapacity (body shopping) pro výkon těchto činnosti.

Rozsah této služby si nastavíte dle vlastních potřeb. Její součástí je standardně průběžná kontrola dodržování povinností plynoucích z právních a vnitřních předpisů Vaší společnosti, tvorba a revize vnitřních předpisové základny, plnění pravidelných či mimořádných reportů kontrolních funkcí vůči vedoucím orgánům Vaší společnosti a komunikace s orgány dohledu.

Součástí této služby však může být i provádění zákonem požadovaných školení a zajištění pravidelného monitoringu regulace, aby Vaše kontrolní funkce měly stále přehled o aktuálních požadavcích zákona.

Samozřejmostí je dále nastavení systému AML/CFT procesů, vytvoření systému vnitřních zásad, zaškolení příslušných pracovníků a asistentce u kontrol Finančního analytického úřadu či České národní banky.

Část výše popsaných činností provádíme skrze naši elektronickou platformu compliance portál, který Vám ušetří čas při výkonu činností Compliance či Interního auditu tím, že tyto činnosti bude dělat za Vás.

Prostřednictvím společnosti GPP s.r.o. Vám externě zajistíme činnosti compliance a interního auditu. V případě zájmu Vám můžeme poskytnout i dodatečné kapacity (body shopping) pro výkon těchto činností.

Rozsah této služby Vám přizpůsobíme na míru dle Vašich potřeb. Její součástí je standardně průběžná kontrola dodržování povinností plynoucích z právních a vnitřních předpisů Vaší společnosti, tvorba a revize vnitřní předpisové základny, plnění pravidelných a mimořádných kontrolních reportů kontrolních funkcí vůči vedoucím orgánům Vaší společnosti a komunikace s orgány dohledu.

Součástí této služby může být také provádění školení vyžadovaných zákonem a pravidelný monitoring regulace, aby vaše kontrolní funkce měly aktuální povědomí o požadavcích zákona a nic jim neuniklo.

Samozřejmostí je dále nastavení procesů AML/CFT, vytvoření systému vnitřních zásad, zaškolení zaměstnanců a asistence při kontrolách ze strany Finančního analytického úřadu nebo České národní banky.

Část těchto činností provádíme prostřednictvím naší elektronické platformy Compliance portál, která vám ušetří čas při plnění činností compliance a interního auditu, neboť se o ně postará za Vás.

Službu compliance a interního auditu má v GPP s.r.o. na starosti Jarmila Pilková. Jarmila je zkušená právnička se specializací na oblast investičních služeb, kapitálového trhu, kolektivního investování, distribuce pojištění a zneužívání trhu. Před nástupem do GPP & Co působila jako právnička v odboru legislativy kapitálového trhu Ministerstva financí ČR, compliance officer a interní auditor přední české banky a dále jako compliance officer u předního obchodníka s cennými papíry. Je také spoluautorkou komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech.

Hledáte profesionální podporu v oblasti compliance a interního auditu? Náš tým je připraven Vám poskytnout špičkové služby.

ČSOB Patria Solutions Skip Prepaid

Kontaktujte nás

Top