Korporátní právní služby.

V rámci naší specializace na oblast korporátních právních služeb Vám rádi pomůžeme se založením obchodních společností, změnou, zvýšením či snížením základního kapitálu a likvidací obchodní společnosti.

Zejména pro naše klienty, kteří jsou investičními fondy či běžné obchodní společnosti zajišťujeme přeměny obchodních společností prostřednictvím fúze a rozdělení, dále změny právní formy a převodu jmění na společníka. Dále jsme připraveni Vámi pomoci při akvizicích, právních prověrkách (due diligence), strukturování transakcí, přípravě a vyjednávání transakční dokumentace, venture capital financování a post-transakčním poradenství.

V rámci života obchodní společnosti pomáháme společnostem při konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností, ale také radíme v oblasti koncernového práva, včetně problematiky společných podniků (joint venture), akcionářských dohod a vytěsnění (squeeze out) či nastavení opčních programů (ESOP) a tvorbě pracovních, manažerských smluv včetně interních pracovněprávních směrnic.

V rámci naší specializace na oblast korporátních právních služeb jsme tu, abychom Vám poskytli právní podporu při zakládání obchodních společností, změnách, navýšení či snížení základního kapitálu a likvidaci obchodní společnosti.

Pro naše klienty, kteří jsou investičními fondy či běžnými obchodními společnostmi, zajišťujeme přeměny obchodních společností prostřednictvím fúzí, rozdělení, změn právní formy a převodu jmění na společníka.

Rádi Vám taktéž pomůžeme při akvizicích, právních prověrkách (due diligence), strukturování transakcí, přípravě a vyjednávání transakční dokumentace a venture capital financování a nabízíme i post-transakční poradenství.

V průběhu životního cyklu obchodní společnosti Vám poskytneme odbornou asistenci při konání valných hromad a schůzí dalších orgánů společností. Četné zkušenosti máme ale i s poradenstvím v oblasti koncernového práva, včetně problematiky společných podniků (joint venture), akcionářských dohod a vytěsnění (squeeze out), či s nastavováním opčních programů (ESOP) a tvorbou pracovních a manažerských smluv nebo interních pracovněprávních směrnic.

V naší advokátní kanceláři je za poskytování korporátních právních služeb zodpovědný Matej Auxt. Matej je zkušeným advokátem, který se specializuje na fúze, akvizice, občanskoprávní a obchodněprávní záležitosti a právo IT/IP.

Pokud potřebujete právní podporu v oblasti korporátního práva, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni Vám poskytnout špičkové právní služby a pomoci Vám dosáhnout Vašich obchodních cílů.

ČSOB Patria Solutions Skip Prepaid

Kontaktujte nás

Top